Contribucions a Congressos (74 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 405706   Any: 2016   Autors: Eva Estébanez Perpiñá   Títol: Crystal structure of human androgen receptor homodimer   Congrés: Societat Catalana de Biologia - XXIII Jornades de Biologia Molecular   Tipus de participació: Conferència invitada  
Id. GREC: 405715   Any: 2016   Autors: Stefan Prekovic; Christine Helsen; Marta Nadal; Pablo Fuentes-Prior; Eva Estébanez-Perpiñá; Frank Claessens   Títol: Mutations on the protein-protein interface of the androgen receptor heterodimer affect key functions   Congrés: Androgens-2016   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 405713   Any: 2016   Autors: Eva Estébanez Perpiñá   Títol: Human androgen receptor homodimeric structure   Congrés: Flemmish Network on Prostate Cancer   Tipus de participació: Conferència invitada  
Id. GREC: 405714   Any: 2016   Autors: Marta Nadal; Stefan Prekovic; Christine Helsen; Frank Claessens; Pablo Fuentes-Prior; Eva Estébanez-Perpiñá   Títol: Human androgen receptor homodimeric crystal structure   Congrés: Androgens-2016   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 405707   Any: 2016   Autors: Eva Estébanez Perpiñá   Títol: Crystal structure of human androgen receptor homodimer   Congrés: RED-Nacional de Receptores Nucleares - MINECO   Tipus de participació: Conferència invitada  
Id. GREC: 405712   Any: 2016   Autors: Eva Estébanez Perpiñá   Títol: Human androgen receptor homodimer   Congrés: Androgens-2016   Tipus de participació: Conferència invitada  
Id. GREC: 405711   Any: 2016   Autors: Eva Estébanez Perpiñá   Títol: Crystal structure of human androgen receptor homodimer unravels molecular mechanisms underlying prostate cancer   Congrés: Imperial College (UK) - Androgen Receptor Symposia   Tipus de participació: Conferència invitada