Contribucions a Congressos (1443 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 401950   Any: 2016   Autors: Hankemeier, T.; Kaddurah-Daouk, R.; Koval, V.V.; Harms, A.C.; Moon, I.; Kuwahara, H.; Bos, S.; Marin, S.; Cascante, M.; Weinshilboum, R.; Wang, L.   Títol: Studying individual differences in cancer drug efficacy using cell lines derived from patients.   Congrés: Annual Meeting of the American-Society-for-Clinical-Pharmacology-and-Therapeutics (ASCPT) 2016   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 396352   Any: 2015   Autors: Mas, F.   Títol:   Congrés: 6th Iberian Meeting on Colloids and Interfaces (RICI6)   Tipus de participació: Participació comitè científic/organitzador  
Id. GREC: 400999   Any: 2016   Autors: Vinardell, M.P.; Mitjans, M.   Títol: Nanotoxicology in vitro: Toxicology studies applied to nanomaterials   Congrés: Jornada de Nanotecnologia i prevenció de riscos laborals   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 387884   Any: 2015   Autors: Cambras T, Mitjans M, Perez-Bosque A, Vinardell MP, Díez-Noguera A   Títol: Hàbits i percepció del son dels estudiants de l'assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia del grau de farmàcia   Congrés: 8a Trobada de professorat de ciències de la salut   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 381091   Any: 2014   Autors: Martin‐Venegas, R.; Manich, G.; Brufau, M.T.; Mitjans, M.; Sagrista, E.; Correas, J.; Martínez, A.; Moreno, J.J.; Ferrer, R.; Pelegrí, C.; Vilaplana, J.   Títol: Creació i aplicació del programa Histoflash a les classes pràctiques d'histologia de l'assignatura Fisiologia i Fisiopatologia III del grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (ID 341)   Congrés: VIII International Congress on University teaching and innovation   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 396538   Any: 2015   Autors: Garrido, E.; Jaumot, M.; Rubio-Martínez, J.; Agell, N.   Títol: Modelling of K-Ras/Calmodulin intercation with molecular dynamics   Congrés: The present and the future of the Ras Pathway   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 396333   Any: 2015   Autors: Via, M.; Blanco, P.M.; Madurga, S.; Vilaseca, E.; Mas, F.   Títol: Simulació per Dinàmica Browniana de processos de reacció-difusió de proteïnes en medis intracel·lulars   Congrés: Master Química XI   Tipus de participació: Poster