Contribucions a Congressos (1919 registres)
Any: anteriors a 2016
Id. GREC: 418164   Any: 2015   Autors: López-Tamayo; J   Títol:   Congrés: VII Jornadas de Docencia en Economía   Tipus de participació: Participació comitè científic/organitzador  
Id. GREC: 414163   Any: 2015   Autors: Albalate, D.; Bel, G.   Títol:   Congrés: Advances in research on surface transportation: Motorways and High Speed Rail   Tipus de participació: Presidència comitè científic/organitzador  
Id. GREC: 395901   Any: 2015   Autors: Suriñach, J.; Vayà, E.; García, J.R.; Murillo, J.; Romaní, J.   Títol: Economic impact of the port cruise activity in Barcelona (2014)   Congrés: International Cruise Summit   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 379726   Any: 2013   Autors: Alcañiz, M.; Riera, C.; Chuliá, H.; Claveria, O.; García, J.R.; López, J.; Santolino, M.; Vayá, E.   Títol: La formació competencial dels universitaris: vers una docència en linia amb les demandes del món laboral   Congrés: II Jornada de Recerca en Docència Universitaria   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 420485   Any: 2013   Autors: Ortiz-Gracia, L.   Títol: Robust Pricing of European Options with Wavelets   Congrés: Financial Engineering Summer School (FESS 2013)   Tipus de participació: Conferència invitada  
Id. GREC: 420487   Any: 2013   Autors: Ortiz-Gracia, L.   Títol: Robust Pricing of European Options with Wavelets   Congrés: International Conference on Scientific Computation and Differential Equations (SciCADE 2013)   Tipus de participació: Conferència invitada  
Id. GREC: 420488   Any: 2015   Autors: Ortiz-Gracia, L.   Títol: A Highly Efficient Shannon Wavelet Inverse Fourier Technique for Pricing European Options   Congrés: Workshop Models and Numerics in Financial Mathematics   Tipus de participació: Conferència invitada