Contribucions a Congressos (184 registres)
Any: anteriors a 2014
Id. GREC: 132654   Any: 1995   Autors: Arbonés Solà, C.   Títol: Se equivocó la paloma, se equivocaba: ¿Pretérito indefinido o pretérito imperfecto?   Congrés: Who is afraid of teaching grammar?   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 132655   Any: 1995   Autors: Arbonés, C.   Títol: Español como lengua extranjera y teorías de adquisición de segundas lenguas   Congrés: Second International Conference AILASA'95 (Association of Iberian and Latin American Studies of Australasia)   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 132656   Any: 1993   Autors: Arbonés, C.   Títol: Unitats didàctiques per a nens i nenes de 8 a 10 anys   Congrés: VI Jornades Pedagògiques d'Anglès, Francès i Italià. ICE. Universitat de Lleida   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 132657   Any: 1993   Autors: Lobo, Mª.J.; Artigal, C.; Salaberri, S.   Títol: L'ensenyament per tasques de la llengua a l'Ensenyament Infantil i Primari   Congrés: XVIIIè Seminari Llengües i Educació: Ensenyament per tasques de la llengua   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 132658   Any: 1992   Autors: Zanón, J.; Arbonés, C.   Títol: La introducció de la llengua estrangera a l'ensenyament primari   Congrés: XVIIè Seminari Llengües i Educació. ICE. U.B.   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 366775   Any: 2013   Autors: Jiménez León, M.   Títol: Reflexiones sobre el uso de textos hiperbreves para la docencia en literatura española y universal   Congrés: Seminario de investigación: la incidencia del discurso de base hipertextual en la formación receptora   Tipus de participació: Ponència  
Id. GREC: 366776   Any: 2013   Autors: Jiménez León, M.   Títol: Actualidad del ideario pedagógico de Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza   Congrés: II Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa: Investigación de calidad para mejorar la educación   Tipus de participació: Presentació comunicació