Tesis, tesines i treballs de recerca (4 registres)
Any: 2020
Id. GREC: 063795   Autor: Jordi Lladó Rosanas   Any: 2020   Títol: El significat biològic del paràmetre alfa* de la seda d'aranya: la relació entre l'enginyeria de la seda i les dades ecològiques   Director: Arnedo, M.A.   Clau: Tesi de Masters  
Id. GREC: 063796   Autor: Sabrina Torres Kalme   Any: 2020   Títol: Convergència evolutiva al gènere d'aranyes Dysdera en les illes Canàries   Director: Arnedo, M.A.; Bellvert, A.   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 063797   Autor: Arnau Calatayud-Mascarell   Any: 2020   Títol: Comparative phylogeography of mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae) in the Peripampasic orogenic arc   Director: Arnedo, M.A.   Clau: Tesi de Masters  
Id. GREC: 063794   Autor: Jan Korba   Any: 2020   Títol: Phylogeography and Species Delimitation in the Western Mediterranean Ischnocolus (Araneae, Theraphosidae)   Director: Arnedo, M.A.; Opatova, V.   Clau: Tesi de Masters