Tesis, tesines i treballs de recerca (6 registres)
Any: 2020
Id. GREC: 065966   Autor: Catalina Perelló Reus   Any: 2020   Títol: Functional and biochemical links between nucleoside transporters and nucleotide metabolism.   Director: Marçal Pastor Anglada   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 064965   Autor: Pau Cabañero Vázquez   Any: 2020   Títol: Development of a bacterial infection biosensor based on a Staphylococcus aureus autolysin   Director: Rita Sobral, Inês R. Grilo   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 064966   Autor: Patricia Pérez Mencós   Any: 2020   Títol: Metabolic Characterization of Chromophobe Renal Cell Carcinoma   Director: Judith Favier   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 064963   Autor: Clara Boces Pascual   Any: 2020   Títol: Implicació del miRNoma tumoral en l'expressió del transportador concentratiu de nucleòsids hCNT1   Director: Sandra Pérez Torras / Marçal Pastor Anglada   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 064962   Autor: Marta Mata Jurado   Any: 2020   Títol: Implicació del supressor tumoral p53 en la regulació transcripcional del transportador de nucleòsids hCNT1   Director: Sandra Pérez Torras   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 064964   Autor: Catalina Perelló Reus   Any: 2020   Títol: Lligams funcionals i bioquímics entre els transportadors de nucleòsids i el metabolisme de nucleòtids   Director: Sandra Pérez Torras / Marçal Pastor Anglada   Clau: Tesi Doctoral