Tesis, tesines i treballs de recerca (4 registres)
Any: 2020
Id. GREC: 063067   Autor: Mariona Latorre Guardia   Any: 2020   Títol: Estudi de l'efecte de congruència entre elements d'una escena en el seu reconeixement'   Director: Rocco Chiou   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 063070   Autor: Mireia Borrajo Arjona   Any: 2020   Títol: IMPLICACIÓ DE LES JNK A LA FORMACIÓ DEL CÒRTEX CEREBRAL I L'HIPOCAMP EN MODEL MURÍ   Director: Carme Auladell Costa   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 063068   Autor: Aïda Palou Miranda   Any: 2020   Títol: Funció de les isoformes de JNK en la neurogènesi de ratolins adults, en condicions fisiològiques i en un model d'epilèpsia'   Director: Carme Auladell Costa   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 063069   Autor: ELVIRA LÓPEZ, JORDI   Any: 2020   Títol: Sfk1 as a new regulator of autophagy and phosphoinositide metabolism'   Director: Sabrina Büttner   Clau: Treball de Grau