Tesis, tesines i treballs de recerca (10 registres)
Any: 2019
Id. GREC: 058196   Autor: Marta Riba Baqués   Any: 2019   Títol: Els corpora amylacea del cervell humà intervenen en l'eliminació de substàncies de rebuig cerebrals (Postgrau de Recerca en Ciències Farmacèutiques)   Director: Carme Pelegrí Gabaldà ; Jordi Vilaplana Hortensi   Clau: Treball d'Investigació  
Id. GREC: 058627   Autor: KYRA-MAE LEIGHTON   Any: 2019   Títol: Study the role of JNK isoforms in the control of adult hippocampal neurogenesis in mice.   Director: Carme Auladell Costa   Clau: Treball d'Investigació  
Id. GREC: 058628   Autor: Jesús Blanco Piñar   Any: 2019   Títol: Efectos de las isoformas de la c-jun N-terminal kinasa sobre la neurogénesis adulta en el hipocampo, en condiciones fisiológicas y tras la inducción de epilepsia.   Director: Carme Auladell Costa   Clau: Tesi de Masters  
Id. GREC: 057818   Autor: Paula Luque Gimeno   Any: 2019   Títol: Diagnosis and symptomatology of Lafora's disease   Director: Carme Pelegrí Gabaldà   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 057900   Autor: Gisela Masó Pérez   Any: 2019   Títol: Estudi de la presència de corpora amylacea en ganglis limfàtics cervicals   Director: Carme Pelegrí Gabaldà i Jordi Vilaplana Hortensi   Clau: Treball d'Investigació  
Id. GREC: 057820   Autor: Arnau Pastallé Garcia   Any: 2019   Títol: Study of the polyglucosan bodies in different murine models related to Lafora disease   Director: Jordi Vilaplana Hortensi; Elisabet Augé Marí   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 057819   Autor: Sandra Garcia Xipell   Any: 2019   Títol: Estudi d'una potencial via d'eliminació dels corpora amylacea cerebrals   Director: Jordi Vilaplana Hortensi; Elisabet Augé Marí   Clau: Treball de Grau