Tesis, tesines i treballs de recerca (17 registres)
Any: 2018
Id. GREC: 059600   Autor: Diego Vicente Sastre   Any: 2018   Títol: Ecological responses to environmental variability by two sympatric seabirds in the western Mediterranean   Director: F. Ramírez; M.G. Forero; I. Afán   Clau: Tesi de Masters  
Id. GREC: 061551   Autor: Inés Fuentes García   Any: 2018   Títol: Monitoratge de la contaminació a Aznalcóllar: vint anys després: Metalls pesants a Psammodromus algirus   Director: Carolina Sanpera & Xavier Santos Santiró   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 059676   Autor: Rivaes, S.   Any: 2018   Títol: Stopover ecology of migrant songbirds in the Ebro Delta   Director: Mañosa, S., Bairlein, F.   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 059675   Autor: Cuscó, F.   Any: 2018   Títol: De l'Ecologia del Comportament a la demografia: lliçons per a la conservació del sisó comú (Tetrax tetrax)   Director: Mañosa, S., Morales, M.B.   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 055615   Autor: Helena Tauler Ametler   Any: 2018   Títol: Viabilitat demogràfica i efecte dels canvis ambientals antropogènics en la distribució, dieta i condició física d'una població d'aufrany Neophron percnopterus en expansió   Director: Joan Real Ortí ; Joan Pretus Real   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 054510   Autor: Irene Regidor Gallén   Any: 2018   Títol: Avaluació de la gestió de millora dels espais oberts per afavorir la biodiversitat a les zones altes del Montseny: efectes sobre els ocells.   Director: Santiago Mañosa   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 055351   Autor: Veronica Cortés Serra   Any: 2018   Títol: Avaluació i mitigació de les captures accidentals d'ocells marins en la pesca artesanal de palangre del Mediterrani   Director: Jacob González-Solís Bou   Clau: Tesi Doctoral