Tesis, tesines i treballs de recerca (9 registres)
Any: 2018
Id. GREC: 052280   Autor: Andrés-Joaquim Reyner Parra   Any: 2018   Títol: La depressió i el seu tractament farmacològic i complementari   Director: Carme Pelegrí Gabaldà   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 054283   Autor: Pablo Caruana Santiago   Any: 2018   Títol: Characterization of conditional knockout mice for mkk4 and mkk7 genes   Director: Carme Auladell Costa   Clau: Treball d'Investigació  
Id. GREC: 054284   Autor: Arnau Cuy Saqués   Any: 2018   Títol: EXTRACELLULAR VESICLES ISOLATION TECHNIQUES: ANALYSIS AND VALIDATION   Director: Carme Auladell Costa; Jenni Karttunen   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 057909   Autor: Arnau Pastallé Garcia   Any: 2018   Títol: Estudi de la presència de neo-epítops en els cossos poliglucosats de ratolins MalinKO   Director: Carme Pelegrí Gabaldà i Jordi Vilaplana Hortensi   Clau: Treball d'Investigació  
Id. GREC: 057910   Autor: Sandra Garcia Xipell   Any: 2018   Títol: Caracterització dels cossos poliglucosats presents en el cervell de ratolins PTG OE   Director: Carme Pelegrí Gabaldà i Jordi Vilaplana Hortensi   Clau: Treball d'Investigació  
Id. GREC: 053947   Autor: Elisabet Augé Marí   Any: 2018   Títol: Categorització dels cossos de poliglucosà cerebrals basada en la presència de neoepítops reconeguts per IgMs naturals   Director: Carme Pelegrí Gabaldà ; Jordi Vilaplana Hortensi   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 056623   Autor: Jon Landa Medrano   Any: 2018   Títol: Relación entre la ausencia de las isofromas de JNK, activación dels estrés del retículo y apotosis en ratones tratados con ácido kaínico.   Director: Carme Auladell Costa   Clau: Tesi de Masters