Tesis, tesines i treballs de recerca (8 registres)
Any: 2017
Id. GREC: 051298   Autor: Guillem Lopez de Egea Vegas   Any: 2017   Títol: Anàlisi de la regulació per temperatura de la flagel·lació polar i lateral d'Aeromonas mesòfiles.   Director: Joan Tomás i Magaña   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 051297   Autor: Darío Lopez García   Any: 2017   Títol: Plesiomonas shigelloides flagellar and motility studies.   Director: Joan Tomás i Magaña   Clau: Tesi de Masters  
Id. GREC: 051296   Autor: Genoveva Arqués Verdu   Any: 2017   Títol: Estudio sobre la producción de α-glucano superficial en Aeromonas.   Director: Joan Tomás i Magaña   Clau: Tesi de Masters  
Id. GREC: 049647   Autor: Carla Ramon Valero   Any: 2017   Títol: Disseny d'un kit per determinar l'origen de la contaminació fecal a l'aigua   Director: Elisenda Ballesté   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 059727   Autor: Roger Tiell   Any: 2017   Títol: Identificació de molècules bioactives en bacteris aïllats d'invertebrats marins antàrtics   Director: Garcia-Aljaro, C.; Ballesté, E.   Clau: Tesi de Masters  
Id. GREC: 055194   Autor: Maite Falco Mascaró   Any: 2017   Títol: Anàlisi de l'especificitat de la glicosiltransferasa Maf-1 en Aeromonas mesòfiles   Director: Susana Merino Montero   Clau: Tesi de Masters  
Id. GREC: 055119   Autor: Olatz Larrañaga Méndez   Any: 2017   Títol: Bacteriófagos y la resistencia a antibióticos   Director: Maria Teresa Muniesa Pérez   Clau: Tesi de Masters