Tesis, tesines i treballs de recerca (10 registres)
Any: 2017
Id. GREC: 048869   Autor: Binyamin Yusoff   Any: 2017   Títol: Decision Analysis Uncertainty Theories and Aggregation Operators in Financial Selection Problems   Director: David Ceballos Hornero   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 053112   Autor: Guillem Roca Cabau   Any: 2017   Títol: Salubritat i salut pública a la Lleida baix medieval: la gestió dels espais públics, la pobresa i els hospitals   Director: Grau-Arau, A.; Busqueta, J.   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 051950   Autor: Daniel Rodríguez Martínez   Any: 2017   Títol: Aproximació financera i econòmica al mercat de Deute espanyol durant la darrera gran crisi   Director: Mª Àngels Pons Cardell   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 051951   Autor: Marta Ubeda Marquez   Any: 2017   Títol: Los préstamos hipotecarios en el sistema financiero español   Director: Mª Àngels Pons Cardell   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 051953   Autor: Lluís Bassas Urbano   Any: 2017   Títol: Previsió i Finançament per a la creació d'una empresa de transport per carretera.   Director: Mª Àngels Pons Cardell   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 051612   Autor: Sheila González García   Any: 2017   Títol: La Función Actuarial en el nuevo entorno de Solvencia II: Provisiones Técnicas para el Negocio de No Vida   Director: F. Javier Sarrasí Vizcarra   Clau: Tesi de Masters  
Id. GREC: 051949   Autor: Guillem Vilà i Beltrán   Any: 2017   Títol: Els Dipòsits bancaris a Espanya: Anàlisi teòric i aplicació pràctica   Director: Mª Àngels Pons Cardell   Clau: Treball de Grau