Tesis, tesines i treballs de recerca (14 registres)
Any: 2017
Id. GREC: 050263   Autor: Héctor Franco Valls   Any: 2017   Títol: Les síndromes d'Opitz C i de Schaaf-Yang: recerca dels gens causals i els efectes de mutacions truncants en MAGEL2   Director: Susana Balcells; Daniel Grinberg; Roser Urreizti   Clau: Tesi de Masters  
Id. GREC: 050265   Autor: Laura Castilla Vallmanya   Any: 2017   Títol: Characterization of mutations identified in Opitz C syndrome patients   Director: Susana Balcells; Daniel Grinberg; Roser Urreizti   Clau: Tesi de Masters  
Id. GREC: 051357   Autor: Gemma Lorenzo Perramon   Any: 2017   Títol: Estudi de l'acció del miR-320a en osteoblasts primaris i en línies d'osteosarcoma humà   Director: Natàlia Garcia Giralt   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 051411   Autor: Queralt Tolosa Ramon   Any: 2017   Títol: Control de qualitat i validació de mutacions en mostres de transtorn obsessiu compulsiu   Director: Rabionet, Raquel   Clau: Treball d'Investigació  
Id. GREC: 050267   Autor: Anna Monistrol Mula   Any: 2017   Títol: Implicació de variants del gen SOST en la determinació de la densidat mineral òssia   Director: Daniel Grinberg; Susana Balcells   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 049382   Autor: Mariona Esquerdo Barragan   Any: 2017   Títol: Identification of deubiquitinating enzyme genes relevant for the regulation of retina-specific genes   Director: Gemma Marfany Nadal   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 049178   Autor: Annabel Davies   Any: 2017   Títol: A search for the genes that cause Opitz C syndrome   Director: Susana Balcells Comas; Daniel Raul Grinberg Vaisman   Clau: Tesi de Masters