Tesis, tesines i treballs de recerca (3 registres)
Any: 2017
Id. GREC: 049604   Autor: Siles Suarez, Laura   Any: 2017   Títol: Biosíntesi, distribució, acumulació i funció de la vitamina E en llavors: mecanismes de control   Director: Leonor Alegre; Sergi Munné-Bosch   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 053858   Autor: Gerard Bolard   Any: 2017   Títol: Posada a punt d'un assaig per avaluar la supressivitat de dos compost de sansa en front al patògen Verticillium dahliae (9.2)   Director: Mª Isbael Trillas Gay   Clau: Tesi de Masters  
Id. GREC: 053859   Autor: Elena Fernández   Any: 2017   Títol: Efecto de Trichoderma asperellum cepa T34 y compost en plantas de tomate frente estrés biótico.   Director: Mª Isbael Trillas Gay   Clau: Tesi Doctoral