Tesis, tesines i treballs de recerca (22 registres)
Any: 2017
Id. GREC: 052395   Autor: Miquel Sureda Gomez   Any: 2017   Títol: Role of canonical Wnt signal during posterior specification in planarians.   Director: Teresa Adell   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 052397   Autor: Nidia de Sousa   Any: 2017   Títol: Role of the Hippo signaling pathway in planarians   Director: Teresa Adell ; Emili Saló   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 052248   Autor: Delia Ricolo   Any: 2017   Títol: Cytoskeletal modulation of single-cell branching   Director: Sofia Jorge de Moura Miguez Araújo   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 050334   Autor: Gemma Cardona Caballero   Any: 2017   Títol: Caracterització funcional del gen Smed-Forkhead box K2 en la regeneració i homeňstasi d'Schmidtea mediterranea   Director: Francesc Cebriŕ; Susanna Fraguas   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 050336   Autor: Mireia Vaca Dempere   Any: 2017   Títol: Functional characterisation of the Egfr/egr signalling pathway during planarian regeneration   Director: Francesc Cebriŕ; Susanna Fraguas   Clau: Tesi de Masters  
Id. GREC: 050335   Autor: Sheila Cárcel Fernández   Any: 2017   Títol: Functional characterisation of Smed-fgfr1op2 during regeneration and homeostasis in the planarian Schmidtea mediterranea   Director: Francesc Cebriŕ; Susanna Fraguas   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 047728   Autor: Yago Sanchez Gancedo   Any: 2017   Títol: The role of Clc-a chloride channel in axon guidance: testing a new anti-Clca-a antibody and assesing ClC-a requirement in neurons   Director: Marta Morey Ramonell   Clau: Treball de Grau