Tesis, tesines i treballs de recerca (10 registres)
Any: 2017
Id. GREC: 052262   Autor: Daniel García Martín   Any: 2017   Títol: Canvis en l'expressió gčnica relacionats amb l'apoptosi en neurones Mfn2 KO   Director: F. X. Soriano / M. Reina   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 052263   Autor: Ylenia Roger Valle   Any: 2017   Títol: Pattern expression analysis of receptor Chrnb3 in comaprison with Atoh7 in chick retina   Director: J M Matter   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 052264   Autor: Carles Albert Belenes Rotllant   Any: 2017   Títol: Posada a punbt d'un nou mčtode de transport i d'un nou protocol de desepitelització de la membrana amniňtica   Director: E M Martínez-Conesa   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 052265   Autor: Roger Romero Chicano   Any: 2017   Títol: Ealboració d'un protocol de liofilitació de membrana amniňtica humana   Director: E M Martínez-Conesa   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 050330   Autor: Alba Bonfill Ferré   Any: 2017   Títol: Paper de la proteďna priňnica cel·lular en la regulació de l'expressió gčnica de tau   Director: Rosalina Gavín Marín   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 050535   Autor: Xavier Barceló Gallostra   Any: 2017   Títol: Analysis of nucleolar function in Alzheimer's disease   Director: Vanessa Jane Hall   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 064038   Autor: Carbonell Estarellas, Emma   Any: 2017   Títol: Attitudes, knowledge and perception of european medial students towards organ and tisuue donation and transplantation   Director: Campos, Ma Begońa; Sandiumenge, Alberto   Clau: Treball de Grau