Tesis, tesines i treballs de recerca (187 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 000029   Autor: Miguel Angel Carretero Fernández   Any: 1993   Títol: Ecología de los lacértidos en arenales costeros del noreste ibérico   Director: Gustavo Adolfo Llorente Cabrera   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 001690   Autor: Carolina Sanpera Trigueros   Any: 1993   Títol: Estudi sobre la dinàmica dels metalls pesants (Zn, Cu, Cd i Mg) en poblacions de Balaaenoptera physalus de l'Atlàntic Nord   Director: Lluis de Jover Armengol   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 000061   Autor: Daniel Oro de Rivas   Any: 1996   Títol: The effects of commercial fisheries on the biology of Audouin's gull Larus audouinii at the Ebro Delta, northwestern Mediterranean   Director: Xavier Ruiz Gabriel i LLuis de Jover Armengol   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 006493   Autor: Xavier Santos Santiró   Any: 2000   Títol: Ecología de la culebra viperina, Natrix maura (Linnaeus, 1758) en el Delta del Ebro   Director: Gustavo A. Llorente Cabrera   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 008068   Autor: Josep Lluis Carrasco Jordan   Any: 2003   Títol: Concordança: Nous Procediments i Aplicacions   Director: Lluís Jover Armengol   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 023561   Autor: Francisco Ramírez Benítez   Any: 2010   Títol: Aplicació dels traçadors intrínsecs a l’estudi de l’ecologia dels ocells aquàtics   Director: Carolina Sanpera Trigueros i Lluís Jover Armengol   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 000012   Autor: Santiago Mañosa Rifé   Any: 1991   Títol: Biologia tròfica, ús de l'habitat i biologia de la reproducció de l'astor Accipiter gentilis (L.1758) a la Segarra   Director: Javier Maria Ferrer Parareda   Clau: Tesi Doctoral