Tesis, tesines i treballs de recerca (101 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 001952   Autor: Jordi Vilaplana Hortensi   Any: 1993   Títol: Efecte de les condicions d'il.luminació sobre el ritme circadiari d'activitat motora de la rata   Director: Antoni Diez Noguera   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 008303   Autor: Jordi Vilaplana   Any: 1991   Títol: Disseny i construcció d'una unitat experimental de Cronobiologia   Director: Antoni Diez Noguera   Clau: Tesi de Llicenciatura  
Id. GREC: 007422   Autor: M. Mercè Canal Corretger   Any: 2001   Títol: Efecte de les condicions ambientals en el desenvolupament dels ritmes circadiaris   Director: Antoni Diez Noguera i Jordi Vilaplana Hortensi   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 011821   Autor: Ramona Bravo Rendo   Any: 2002   Títol: Caracterització de la mort neuronal induïda per colxicina en cultius de cèl.lules granulars de cerebel.   Director: Antonio Camins Espuny   Clau: Tesi de Llicenciatura  
Id. GREC: 018436   Autor: Jaume del Valle Macià   Any: 2008   Títol: A new method to determine blood-brain barrier integrity based on intracardiac perfusion of an Evans Blue-Hoechst cocktail   Director: Jordi Vilaplana Hortensi   Clau: Tesi de Masters  
Id. GREC: 033451   Autor: Sandra Vidal Lletjós   Any: 2012   Títol: Efectes a curt termini d'un tractament amb etazolat sobre l'activació microglial i la lesió cerebral posterior a un traumatisme cranial experimental   Director: Jordi Vilaplana Hortensi   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 033452   Autor: Estela Núñez Manchón   Any: 2013   Títol: Components genètics de la malaltia d'Alzheimer   Director: Jordi Vilaplana Hortensi   Clau: Treball de Grau