Tesis, tesines i treballs de recerca (72 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 000651   Autor: Francesc Villarroya   Any: 1986   Títol: Contribució a l'estudi del teixit adipós marró durant la gestació i l'alletament en la rata   Director: Teresa Mampel Astals   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 000720   Autor: Marta Giralt Oms   Any: 1989   Títol: Iodotironina 5'-desiodasa y expresión de genes relacionados con la capacidad termogénica del tejido adiposo marrón: ontogenia y modulación perinatal   Director: Teresa Mampel Astals;Francisco Villarroya Gombau   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 004455   Autor: Carlos Manchado   Any: 1996   Títol: Autoanticuerpos contra la translocasa de ADP/ATP mitocondrial en la miocardiopatía dilatada idiopática   Director: Teresa Mampel Astals   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 006441   Autor: Alejandro Tuca Rodriguez   Any: 1998   Títol: Activitat iodotironina 5'-desiodasa i receptors nuclears de T3 en teixit adipós marró. Canvis durant l'adaptació al fred i l'ontogènia.   Director: M. del Rosario Iglesias Coll   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 006442   Autor: Sònia Brun Lozano   Any: 2000   Títol: Estudi dels canvis d'expressió gènica de receptors de retinoids i d'UCP-2 i UCP-3 durant el desenvolupament.   Director: M. del Rosario Iglesias Coll   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 007679   Autor: Ana Belén Notario Aynos   Any: 2002   Títol: Adenín nucleotido translocasa (ANT) mitocondrial: análisis inmunológico y topográfico. interacción con ácido retinoico.   Director: Octavio Viñas Folch y Tersa Mampel Astals   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 008426   Autor: Mónica Zamora Villafaina   Any: 2003   Títol: Implicació de les isoformes de l'adenina nucleòtid translocasa (ANT) en l'apoptosi. Participació de la via NF-kB i relació amb l'efecte pro-apoptòtic de l'àcid retinoic.   Director: Octavio Viñas Folch y Teresa Mampel Astals   Clau: Tesi Doctoral