Tesis, tesines i treballs de recerca (10 registres)
Any: 2016
Id. GREC: 045221   Autor: Noemí Barrera Gómez   Any: 2016   Títol: Mundo espiritual y mundo material en el De Proprietatibus rerum de Bartholomaeus Anglicus   Director: Andreu Grau Arau   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 051956   Autor: Joan Llano Carcasona   Any: 2016   Títol: Algoritmes i automatització dels sistemes d'amortització periòdica dels Préstecs hipotecaris   Director: Mª Àngels Pons Cardell   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 051958   Autor: Alba Casalí Nesplé   Any: 2016   Títol: Deute públic: Anàlisi dels mercats de renda fixa d'Espanya, Alemanya i Grècia, de 2007 al primer trimestre de 2016.   Director: Mª Àngels Pons Cardell   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 051959   Autor: Armand Celis Vall   Any: 2016   Títol: Préstecs hipotecaris: TAE i cost del remanent.   Director: Mª Àngels Pons Cardell   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 051961   Autor: Sergi Grau Latorre   Any: 2016   Títol: Análisis de riesgo país. Modelo límite país.   Director: Mª Àngels Pons Cardell   Clau: Treball de Grau  
Id. GREC: 043035   Autor: Raül Martínez Buixeda   Any: 2016   Títol: Hedge Funds. Inferencia del riesgo en un escenario real de estrés severo.   Director: Antonio Alegre Escolano y José B. Sáez Madrid   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 051955   Autor: Eduard Busca Hernández   Any: 2016   Títol: Els emprèstits:Anàlisi financera i econòmica durant el període 2007-2013.   Director: Mª Àngels Pons Cardell   Clau: Treball de Grau