Tesis, tesines i treballs de recerca (53 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 006494   Autor: Àurea Navarro-Sabaté   Any: 1998   Títol: Estudi de la variabilitat intraespecífica i de la divergència interespecífica del gen Acph-1 a Drosophila   Director: Carmen Segarra Robert   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 006495   Autor: Agustí Munté i Carrillo   Any: 1999   Títol: Evolució molecular del gen yellow: polimorfisme nucleotídic a Drosophila subobscura i divergència interespecífica en els grups obscura i melanogaster de drosophila   Director: Carmen Segarra Robert   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 007366   Autor: Elisabet Solé Dalfó   Any: 2002   Títol: Anàlisi dels canvis cromosòmics a llarg termini en poblacions naturals de Drosophila subobscura i la seva relació amb el possible canvi climàtic global   Director: Lluís Serra i Camó, Joan Balanyà i Maymó   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 009650   Autor: Juan Carlos Sánchez del Barrio   Any: 2001   Títol: Relación evolutiva entre poblaciones mediante información genética   Director: J. Rozas / X. Messeguer   Clau: Tesi de Llicenciatura  
Id. GREC: 009651   Autor: Xavier Solé   Any: 2001   Títol: MALIG: Alineament múltiple de seqüències d'ADN   Director: J. Rozas / X. Messeguer   Clau: Tesi de Llicenciatura  
Id. GREC: 009652   Autor: Raül Jordàn   Any: 2002   Títol: MALGEN: Comparació de múltiples genomes   Director: J. Rozas / X. Messeguer   Clau: Tesi de Llicenciatura  
Id. GREC: 012032   Autor: Albert Vilella Betran   Any: 2002   Títol: Desenvolupament d'una eina bioinformàtica per a l'anàlisi de la variabilitat nucleotídica a escala genòmica   Director: J. Rozas   Clau: Treball d'Investigació