Tesis, tesines i treballs de recerca (105 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 009642   Autor: Andreu Salvat Saladrigas   Any: 1997   Títol: Algues i paràmetres ambientals en estanys artificials del delta del Llobregat   Director: Jaume Cambra Sánchez   Clau: Treball d'Investigació  
Id. GREC: 009643   Autor: Joan Goma Martínez   Any: 2001   Títol: Limnologia i cicle anual del fitoplancton de l’embassament de foix   Director: Jaume Cambra Sánchez   Clau: Treball d'Investigació  
Id. GREC: 009644   Autor: Gemma Urrea Clos   Any: 2001   Títol: Aproximació a la diversitat algològica de la vall d'Alinyà   Director: Jaume Cambra Sánchez   Clau: Treball d'Investigació  
Id. GREC: 009645   Autor: Nuria Flor Martínez   Any: 2004   Títol: Diferenciació morfològica de Chara aspera Detharding ex Willdenow, 1809 i Chara galioides De Candolle, 1813 sota diferents variables ambientals   Director: Jaume Cambra Sánchez   Clau: Treball d'Investigació  
Id. GREC: 009646   Autor: Roser Ortíz Lerín   Any: 2003   Títol: Estudi de la flora diatomològica i avaluació de la qualitat biològica de l'aigua en rius de Catalunya (Ebre/Segre, Francolí, Llobregat, Besòs, Foix, Gaià i Riudecanyes), utilitzant les diatomees epilítiques com a bioindicadors   Director: Jaume Cambra Sánchez   Clau: Treball d'Investigació  
Id. GREC: 009647   Autor: Gemma Urrea Clos   Any: 2003   Títol: Qualitat de l’aigua, flora i variacions en el temps de les diatomees en canals i llacunes del Delta del LLobregat a la zona d’influència de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona   Director: Jaume Cambra Sánchez   Clau: Treball d'Investigació  
Id. GREC: 009648   Autor: Òscar Sanz Aguilar   Any: 2003   Títol: Cicle anual del fitoplàncton als estanys de Basturs (Lleida)   Director: Jaume Cambra Sánchez   Clau: Treball d'Investigació