Tesis, tesines i treballs de recerca (325 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 000805   Autor: Jordi Mach Drohuin   Any: 1995   Títol: Anàlisi Multifractal: Algorismes Computacionals i Aplicació a l'Electrodeposició   Director: Francesc Mas Pujadas; Francesc Sagues Mestre   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 000850   Autor: Margarida Bachs i Carré   Any: 1991   Títol: Adsorció d'oxigen atòmic sobre les superfícies de Cu (100) i Ag (100): Un estudi teòric del procés de quimisorció   Director: Francesc Illas Riera;Jaime Rubio Martinez   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 000851   Autor: Manuel Blanco Martínez   Any: 1992   Títol: Estudio ab initio de procesos de quimisorción en mercurio   Director: Francesc Illas Riera, Jaime Rubio Martinez   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 000858   Autor: Angels Povill Batlle   Any: 1994   Títol: Nous desenvolupaments per a la introducció de la correlació electrònica   Director: Jaime Rubio Martinez   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 000859   Autor: Sílvia Zurita Mon   Any: 1996   Títol: Pseudopotencials a un electró per a l'àtom de platí: obtenció i aplicacions   Director: Jaime Rubio Martinez   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 005524   Autor: José Luís Garcés González   Any: 1999   Títol: Contribucones al estudio de la complejación macromolecular. Análisis termodinámico. Estudios de especiación de sistemas macromolécula- metal pesado mediante técnicas voltamperométricas   Director: Francesc Mas Pujadas   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 005731   Autor: Pedro Pablo Trigueros Estrada   Any: 2000   Títol: Estudio y caracterización de agregados generados por electrodeposición en capa fina.   Director: Josep Claret Bonet; Francesc Mas Pujadas   Clau: Tesi Doctoral