Tesis, tesines i treballs de recerca (143 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 005361   Autor: Berta Alsina Español   Any: 1999   Títol: Caracterització i anàlisi funcional del gen patufet de Drosophila melanogaster   Director: Baguña Monjo, J.; Serras Rigalt, F.; Corominas Guiu, M.   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 008368   Autor: Montserrat Amorós Gibaja   Any: 2001   Títol: Estudio de mutantes del cromosoma III de Drosophila melanogaster: el gen ash2 como regulador de la diferenciación celular   Director: Florenci Serras Rigalt i Montserrat Corominas Guiu   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 008782   Autor: Marta Morey Ramonell   Any: 2003   Títol: Selenoproteïnes i estrés oxidatiu aDrosophila: regulació negativa de la via Ras/MAPK i activació d’apoptosi   Director: Montserrat Corominas i Guiu/Florenci Serras Rigalt   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 021703   Autor: Cristina Pallarés Cartes   Any: 2008   Títol: Les selenoproteïnes i la seva maquinaria de traducció a Drosophila melanogaster   Director: Montserrat Corominas i Guiu; Florenci Serras Rigalt   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 016681   Autor: Sergi Beltran Agulló   Any: 2006   Títol: El transcriptoma d'ash2: dianes i funció   Director: Montserrat Corominas i Guiu; Florenci Serras Rigalt   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 016682   Autor: Mireia Angulo Parera   Any: 2006   Títol: Ash2 a Drosophila: anàlisi funcional i aproximació al complexe   Director: Montserrat Corominas i Guiu/Florenci Serras Rigalt   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 017777   Autor: Jose Francisco Abril Ferrando   Any: 2005   Títol: Comparative Analysis of Eukaryotic Gene Sequence Features.   Director: Dr Roderic Guigó i Serra   Clau: Tesi Doctoral