Publicacions en revistes (2 registres)
Any: 2018
Id. GREC: 674927   Any: 2018   Autors: De Mol, E.; Fenwick, R.; Phang, C.; Buzon, V.; Szulc, E.; De La Fuente, A.; Escobedo, A.; García, J.; Bertoncini, C.; Estebanez-Perpiña, E.; McEwan, I.; Nebreda, AR.; Salvatella, X.   Títol: Regulation of androgen receptor activity by transient interactions of its transactivation domain with general transcription regulators   Revista: Structure   Dipositada al Repositori Institucional
Id. GREC: 682520   Any: 2018   Autors: Fuentes-Prior, P.; Rojas, A.; Hagler A.T.; Estebanez-Perpiña, E.   Títol: Diversity of Quaternary structures regulates nuclear receptor activities.   Revista: Trends in Biochemical Sciences