Publicacions en revistes (4 registres)
Any: 2017
Id. GREC: 668344   Any: 2017   Autors: Quer, J.; Rodríguez-Frias, F.; Gregori, J.; Tabernero, D.; Soria, M.E.; García-Cehic, C.; Homs, M.; Bosch, A.; Pintó, R.M.; Esteban, J.I.; Domingo, E.; Perales, C.   Títol: Deep sequencing in the management of hepatitis virus infections   Revista: Virus Research
Id. GREC: 668342   Any: 2017   Autors: Vu, D.L.; Bosch, A.; Pintó, R.M.; Guix, S.   Títol: Epidemiology of classic and novel human astrovirus: gastroenteritis and beyond   Revista: Viruses   Dipositada al Repositori Institucional
Id. GREC: 672357   Any: 2017   Autors: Blanco, A.; Guix, S.; . Fuster, N.; Fuentes, C.; Bartolomé, R.; Cornejo, T.; Pintó, R.M.; Bosch, A.;   Títol: Norovirus in Bottled Water Associated with Gastroenteritis Outbreak, Spain, 2016   Revista: Emerging Infectious Diseases   Dipositada al Repositori Institucional
Id. GREC: 675881   Any: 2017   Autors: Saperas, N.; Ausió, J,; Ribes, E.   Títol: Proteïnes espermàtiques bàsiques i patró de condensació de la cromatina de l'espermatozoide biflagel·lat dels peixos mictòfids   Revista: Treballs de la Societat Catalana de Biologia