Publicacions en revistes (283 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 036142   Any: 1988   Autors: Burgaya, F.; Llobera, M.; Ramírez, I.   Títol: Acid lipase in neonatal rat liver cell types. Effect of starvation   Revista: Biochimica et Biophysica Acta
Id. GREC: 025624   Any: 1988   Autors: Burgaya, F.; Peinado, J.; Vilaró, S.; Llobera, M.; Ramírez, I.   Títol: Lipoprotein lipase activity in neonatal rat liver cell types   Revista: Biochemical Journal
Id. GREC: 025625   Any: 1989   Autors: Burgaya, F.; Peinado, J.; Llobera, M.; Ramírez, I.   Títol: Hepatic endothelial lipase activity in neonatal rat liver   Revista: Bioscience Reports
Id. GREC: 510950   Any: 1988   Autors: Burgaya, F.; Bueno, D., Sumoy, L., Romero, R.; Baguñà, J.   Títol: Immunodetecció de factors de creixement (EGF) i neuropèptids mitogènics moduladors en la planària Dugesia(G)tigrina.   Revista: Biologia del Desenvolupament. Societat Catalana de Biologia
Id. GREC: 081919   Any: 1992   Autors: Burgaya, F.; García-Fernández, J.; Riutort, M.; Baguñà, J.; Saló, E.   Títol: Detecció, aïllament i caracterització del primer producte gènic homòleg alsde tirosina-Kinases a planària   Revista: Biologia del Desenvolupament. Societat Catalana de Biologia
Id. GREC: 086413   Any: 1994   Autors: Burgaya, F.; García-Fernández, J.; Riutort, M.; Baguñà, J.; Saló, E.   Títol: Structure and expression of Spk-1, a src-related gene product found in the planarian Dugesia (G) tigrina   Revista: Oncogene
Id. GREC: 112250   Any: 1995   Autors: Burgaya, F.; Menegón, A.; Menegoz, M.; Valtrota, F.; Girault, J.A.   Títol: Focal adhesion kinase in rat central nervous system   Revista: European Journal of Neuroscience