Publicacions en revistes (283 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 074959   Any: 1993   Autors: Tuca, A.; Giralt, M.; Villarroya, F.; Viñas, O.; Mampel, T.; Iglesias, R.   Títol: Ontogeny of thyroid hormone receptors and c-erb A expression during brown adipose tissue development: evidence of fetal acquisition of the mature thyroid status   Revista: Endocrinology
Id. GREC: 078577   Any: 1993   Autors: Sánchez, J.; Jiménez, J.C.; Iglesias, R.; Villarroya, F.; Giralt, M.; Mampel, T.; Viñas, O.   Títol: Estudi de la regió 5'proximal del gen humà de la translocasa ADP/ATP (ANT1)   Revista: Biologia del Desenvolupament. Societat Catalana de Biologia
Id. GREC: 078578   Any: 1993   Autors: Villena, J.A.; Martín, I.; Iglesias, R.; Mampel, T.; Viñas, O.; Giralt, M.;Villarroya, F.   Títol: Diferenciació muscular i regulació transcripcional del gen de la β-ATP sintetasa mitocondrial   Revista: Biologia del Desenvolupament. Societat Catalana de Biologia
Id. GREC: 078579   Any: 1993   Autors: Yubero, P.; Iglesias, R.; Mampel, T.; Viñas, O.; Villarroya, F.; Giralt, M.   Títol: Elements en cis responsables de l'especificitat tissular i regulació hormonal (AMPc) de la transcripció del gen ucp   Revista: Biologia del Desenvolupament. Societat Catalana de Biologia
Id. GREC: 078576   Any: 1993   Autors: Villarroya, F.; Yubero, P.; Manchado, C.; Cassard-Doulcier, A.M.; Iglesias, R.; Viñas, O.; Mampel, T.; Giralt, M.   Títol: CCAAT-Enhancer binding proteins in rat brown adipose tissue and the regulation of the uncoupling protein gene promoter   Revista: Journal of Cellular Biochemistry
Id. GREC: 078580   Any: 1994   Autors: Tuca, A.; Giralt, M.; Villarroya, F.; Viñas, O.; Mampel, T.; Iglesias, R.   Títol: Inhibition of iodothyronine 5'-deiodinase by iopanoic acid does not block nuclear T 3 accumulation during rat fetal development   Revista: Pediatric Research
Id. GREC: 083152   Any: 1994   Autors: Gurney, A.L.; Park, E.A.; Liu, J.; Giralt, M.; McGrane, M.M.; Patel, Y.M.; Savon, S.; Hanson, R.W.   Títol: Metabolic regulation of gene transcription   Revista: Journal of Nutrition