Publicacions en revistes (348 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 520580   Any: 2005   Autors: Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C.; Rieradevall, M.; Prat, N.   Títol: Ecological and historical filters constraining spatial caddisfly distribution in Mediterranean rivers   Revista: Freshwater Biology
Id. GREC: 055594   Any: 1986   Autors: Cambra, J.; Perera, M.   Títol: Algues de basses temporals al litoral del Garraf i Baix Llobregat (S.O. de Barcelona)   Revista: Folia Botanica Miscellanea
Id. GREC: 055595   Any: 1986   Autors: Perera, J.; Cambra, J.   Títol: Sphaeroplea wilmani Fritsch et Rich en una bassa temporal al litoral del Garraf (Barcelona)   Revista: Folia Botanica Miscellanea
Id. GREC: 037011   Any: 1987   Autors: Cambra, J.   Títol: Phycological notes: green algae of a rain water pool from Tarragona (NE Spain)   Revista: Phytologia
Id. GREC: 037012   Any: 1987   Autors: Cambra, J.   Títol: Flore et végétation algologiques des eaux épicontinentales de la Réserve Naturelle des vallées d'Ordesa (Pyrénées aragonaises)   Revista: Candollea
Id. GREC: 055599   Any: 1987   Autors: Cambra, J.; Menéndez, M.   Títol: Bulbochaete denticulata Wittrock ( Oedogoniales, Chlorophyta ), al Delta de l'Ebre (NE d'Espanya)   Revista: Collectanea Botanica   Dipositada al Repositori Institucional
Id. GREC: 055600   Any: 1987   Autors: Tomas, X.; Cambra, J.; Sabater, S.   Títol: Comunidades algales del Cabo de Creus (entre 0 y 100 m de altitud) y su relación con el ambiente   Revista: Limnetica