Publicacions en revistes (403 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 504228   Any: 2001   Autors: Nadal, J.; Nadal, J.; Rodríguez- Teijeiro, J.D.   Títol: Global sex and age ratios in declining populations of red-ledgged partridges ( Alectoris rufa ) in the province of Huesca (Spain)   Revista: Game and Wildlife Science
Id. GREC: 502620   Any: 2001   Autors: Puigcerver, M.; Rodríguez Teijeiro, J.D.; Gallego, S.   Títol: The problem of the subspecies in Coturnix coturnix Quail   Revista: Game and Wildlife Science
Id. GREC: 185182   Any: 2001   Autors: Puigcerver, M.; Gallego, S.; Pérez, E.; Rodríguez Teijeiro, J.D.   Títol: La siembra de la duda.   Revista: Trofeo
Id. GREC: 170041   Any: 2000   Autors: Puigcerver, M.; Gallego, S.; Pérez, E.; Barroso, A.; Rodríguez-Teijeiro, J.D.   Títol: Concepciones falsas y verdaderas sobre la codorniz común.   Revista: Trofeo
Id. GREC: 147428   Any: 1999   Autors: Rodríguez-Teijeiro, J.D.; Cordero, P.J.; Puigcerver, M.; Gallego, S.; Parkin, D.T.   Títol: Genetic Similarities Between Males of Common Quail: a DNA fingerprinting Analysis   Revista: Advances in Ethology
Id. GREC: 504227   Any: 2002   Autors: Puigcerver, M.; Rodríguez- Teijeiro, J.D. ; Gallego, S.; Pérez, E.   Títol: La caída de la codorniz empieza a preocupar   Revista: Trofeo
Id. GREC: 504696   Any: 2002   Autors: Puigcerver, M.; Pérez, E.J.; Gallego, S.; Rodríguez Teijeiro, J.D.   Títol: Tendencias poblacionales de la codorniz. Aún nos queda mucho por conocer.   Revista: Trofeo