Publicacions en revistes (272 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 629151   Any: 2013   Autors: Steijger, T.; Abril, J.F.; Engström, P.G.; Kokocinski, F.; The RGASP Consortium; Hubbard, T.J.; Guigó, R.; Harrow, J.; Bertone, P.   Títol: Assessment of transcript reconstruction methods for RNA-seq   Revista: Nature Methods
Id. GREC: 086116   Any: 1985   Autors: Serras, F.; Kühtreiber, W.M.; Van den Biggelaar, J.A.M.   Títol: Transport intercel.lular de peroxidasa de rave (HRP) en embrions de Patella(Mollusc)

  Revista: Biologia del Desenvolupament. Societat Catalana de Biologia
Id. GREC: 086117   Any: 1985   Autors: Serras, F.; Kühtreiber, W.M.; Krul, M.R.L.; Van den Biggelaar, J.A.M.   Títol: Cell communication compartments in molluscan embryos   Revista: Cell Biology International Reports
Id. GREC: 086118   Any: 1986   Autors: Van den Biggelaar, J.A.M.; Kühtreiber, W.M.; Serras, F.; Dorresteijn, A.; Beekhuizen, H.; Schaap, D.   Títol: Analysis of cell communication mechanisms involved in the induction of the stem cell of the mesodermal bands in embryos of Patella vulgata (Mollusca)   Revista: Acta Histochemica
Id. GREC: 086160   Any: 1987   Autors: Kühtreiber, W.M.; Serras, F.   Títol: Direct microinjection of substances in penetration sensitive embryos   Revista: Differentiation
Id. GREC: 086161   Any: 1987   Autors: Kühtreiber, W.M.; Serras, F.; van den Biggelaar, J.A.M.   Títol: Spreading of microinjected horseradish peroxide to non-descendant cells in embryos of Patella (Mollusca, Gastropoda)   Revista: Development
Id. GREC: 086162   Any: 1987   Autors: Serras, F.; van den Biggelaar, J.A.M.   Títol: Is a mosaic embryo a mosaic of communication compartments?   Revista: Developmental Biology