Publicacions en revistes (100 registres)
Any: 2016
Id. GREC: 657514   Any: 2016   Autors: Fageda, X.; Flores-Fillol, R.   Títol: How do airlines react to airport congestion? The role of networks   Revista: Regional Science and Urban Economics   Dipositada al Repositori Institucional
Id. GREC: 665548   Any: 2016   Autors: Arcarons, J.; Raventós, D.; Torrens, Ll.   Títol: La renda bàsica incondicional: una proposta racional pel segle XXI   Revista: Nota d'Economia   Dipositada al Repositori Institucional
Id. GREC: 655820   Any: 2016   Autors: Nonell, R; Estruch, A; Gonzalez, M   Títol: Mapa conceptual: aprenentatge col·laboratiu i per indagació   Revista: RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària   Dipositada al Repositori Institucional
Id. GREC: 656230   Any: 2016   Autors: Ramos, R.   Títol: Gravity models: a tool for migration analysis   Revista: IZA World of Labor   Dipositada al Repositori Institucional
Id. GREC: 657510   Any: 2016   Autors: Castillo-Manzano, J.I.; Castro-Nuño, M.; Fageda, X.   Títol: Exploring the relationship between truck load capacity and traffic accidents in the European Union   Revista: Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review   Dipositada al Repositori Institucional
Id. GREC: 652607   Any: 2016   Autors: Albalate, D.; Fageda, X.   Títol: High-tech employment and transportation: Evidence from the European regions   Revista: Regional Studies   Dipositada al Repositori Institucional
Id. GREC: 657513   Any: 2016   Autors: Albalate, D.; Fageda, X.   Títol: High Speed Rail and Tourism: Empirical evidence from Spain   Revista: Transportation Research Part A: Policy and Practice   Dipositada al Repositori Institucional