Publicacions en revistes (4 registres)
Any: 2015
Id. GREC: 652905   Any: 2015   Autors: Blasco, Y.; Bosch, M.; González, N.; Pagés, J.; Preixens, T.; Santisteban, A.   Títol: L'educació financera en l'educació obligatòria: per què, què, com i quan   Revista: Perspectiva Escolar
Id. GREC: 657129   Any: 2015   Autors: Ceballos, D.   Títol: Evolución de la gobernanza universitaria pública en España. De la gestión al control   Revista: Vinculatégica EFAN   Dipositada al Repositori Institucional
Id. GREC: 661159   Any: 2015   Autors: Grau Arau, Andrés   Títol: Experiencia religiosa y conocimiento de Dios: de John Wycliffe a Nicolás de Cusa   Revista: Revista española de Filosofía Medieval
Id. GREC: 655885   Any: 2015   Autors: Adillon, R.; Jorba, L   Títol: A new point of view for fuzzy numbers and their defuzzification   Revista: International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems