Projectes de recerca estatals (1 registres)
Any: 2019
Id. GREC: 015299   Investigador principal: Eva Estebanez Perpiña ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular)   Títol: lnhibidors first-in-class de la dimerització del receptor d'andrògens com a nous farmacs contra el Càncer de Próstata 2018 LLAV 00003   Codi oficial: 2018 LLAV 00003   Institució: UB