Projectes de recerca estatals (1 registres)
Any: 2019
Id. GREC: 015295   Investigador principal: Francesc Mas Pujadas ( Departament de Ciència de Materials i Química Física)   Títol: Disseny de compostos plàstics sostenibles competitius. 2018 LLAV 00075   Codi oficial: 2018 LLAV 00075   Institució: UB