Projectes de recerca estatals (5 registres)
Any: 2018
Id. GREC: 014185   Investigador principal: Rosina Moreno Serrano ( Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada)   Títol: Innovación y factores locacionales: Diversificación, conocimiento y la revolución medioambiental   Codi oficial: ECO2017-86976-R   Institució: UB
Id. GREC: 014009   Investigador principal: Josep Lluis Carrion Silvestre ( Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada)   Títol: Análisis de desequilibrios macroeconómicos mediante el uso de técnicas de series temporales y datos de panel   Codi oficial: ECO2017-83255-C3-1-P   Institució: UB
Id. GREC: 014504   Investigador principal: Xavier Fageda Sanjuan ( Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada)   Títol: Congestió viària en conglomeracions urbanes: situació i propostes per una ciutat sostenible.   Codi oficial: 2017ACUP 00276   Institució: UB
Id. GREC: 014668   Investigador principal: Germa Manel Bel Queralt ( Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada)   Títol: Reforma del serveis públics locals al municipi de Barcelona i l’Àrea Metropolitana   Codi oficial:   Institució: UB
Id. GREC: 014760   Investigador principal: Maria Carme Riera I Prunera ( Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada)   Títol: Formació dels graduats i competències transversals a la UB. Anàlisi de la satisfacció amb la formació rebuda a partir de les pràctiques empresarials   Codi oficial: REDICE18-2221   Institució: UB