Patents, Programari i Bases de dades (institució) (1 registres)
Any: 2020
Id. GREC: 001009   Inventors / autors: Anicet Blanch   Títol: Desenvolupament d'una biblioteca de perfils MALDI-TOF per a la identificació de soques bacterianes presents en aigües de consum (DRINKING WATER LIBRARY)   Data Sol·licitud: 20/02/2020