Ajuts a Grups Consolidats (8 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 002181   Investigador principal: Joaquin Gutierrez Fruitos ( Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia)   Títol: Desenvolupament de projectes d'investigació en curs   Codi oficial: GRQ94-1051   Institució: UB - Universitat de Barcelona
Id. GREC: 002935   Investigador principal: Joaquin Gutierrez Fruitos ( Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia)   Títol: Metabolisme Intermediari i Endocrinologia en Peixos Aquicultura   Codi oficial: 1996SGR00095   Institució: UB - Universitat de Barcelona
Id. GREC: 003199   Investigador principal: Joaquin Gutierrez Fruitos ( Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia)   Títol: Regulació i optimització del creixement en espčcies de peixos d'interčs en aqüicultura   Codi oficial: 1998SGR00037   Institució: UB - Universitat de Barcelona
Id. GREC: 003629   Investigador principal: Joaquin Gutierrez Fruitos ( Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia)   Títol: Regulació i Optimització del Creixement en Espčcies de Peixos d'Interčs   Codi oficial: 2000SGR00040   Institució: UB - Universitat de Barcelona
Id. GREC: 003837   Investigador principal: Joaquin Gutierrez Fruitos ( Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia)   Títol: Regulació i Optimització del Creixement en Espčcies de Peixos d'Interčs en Aqüicultura   Codi oficial: 2001SGR00122   Institució: UB - Universitat de Barcelona
Id. GREC: 004019   Investigador principal: Joaquin Gutierrez Fruitos ( Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia)   Títol: Regulació i Optimització del Creixement de Peixos per Aqüicultura   Codi oficial: 2005SGR00627   Institució: UB - Universitat de Barcelona
Id. GREC: 004445   Investigador principal: Joaquin Gutierrez Fruitos ( Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia)   Títol: Regulació i optimització del creixement en espčcies de peixos d'interčs en aqüicultura   Codi oficial: 2009SGR402   Institució: UB - Universitat de Barcelona