Ajuts a la recerca (2 registres)
Any: 2020
Id. GREC: 010365   Perceptor: Sergio Madurga Diez ( Departament de Ciència de Materials i Química Física) Concepte: Evaluation of the pH-dependence of the SARS-Cov-2 main protease by molecular dynamics simulations   Modalitat: 161 - Ajuts per utilització d'infraestructures científico-tècniques   Institució: UB   Organisme: RESU - Red Española de Supercomputación    Referència: QSB-2020-2-0013
Id. GREC: 010428   Perceptor: Francesc Mas Pujadas ( Departament de Ciència de Materials i Química Física) Concepte: Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Intensificació de Transferència pel curs 2020-2021   Modalitat: 100 - Ajuts en el marc del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora   Institució: UB   Organisme: UBAR - Universitat de Barcelona     Referència: