Ajuts a la recerca (2 registres)
Any: 2019
Id. GREC: 009961   Perceptor: Jacob Gonzalez-solis Bou ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) Concepte: Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d’Intensificació de l’Activitat Investigadora Internacional (2019)   Modalitat: 100 - Ajuts en el marc del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora   Institució: UB   Organisme: UBAR - Universitat de Barcelona     Referència:
Id. GREC: 009762   Perceptor: Jacob Gonzalez-solis Bou ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) Concepte: Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2018.   Modalitat: 113 - Programa Icrea Academia   Institució: UB   Organisme: FICR - Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)    Referència: