Ajuts a la recerca (3 registres)
Any: 2018
Id. GREC: 009731   Perceptor: Jordi Suriñach Caralt ( Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada) Concepte: Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Intensificació de l'Activitat Investigadora 2018.   Modalitat: 100 - Ajuts en el marc del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora   Institució: UB   Organisme: UBAR - Universitat de Barcelona     Referència:
Id. GREC: 009787   Perceptor: Daniel Albalate Del Sol ( Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada) Concepte: Estudi sobre els criteris d'adjudicació en contractes d'obra pública i serveis als ens locals i supramunicipals de Catalunya   Modalitat: 072 - Ajuts a treballs de recerca sobre Administració pública   Institució: UB   Organisme: EAPC - Escola d'Administració Pública de Catalunya    Referència: 2018EAPC00003
Id. GREC: 009902   Perceptor: Alessia Matano ( Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada) Concepte: VISITINPS RESEARCH PROJECT: 'Spatial Externalities and Duality of the Labour Market: the Impact of Temporary Contracts on Workers' and Firm Performance in Agglomerated Areas'   Modalitat: 149 - Ajuts per mobilitat, xarxes o grups d'àmbit internacional o estatal   Institució: UB   Organisme: ISNPS - INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale    Referència: