Ajuts a la recerca (3 registres)
Any: 2017
Id. GREC: 009396   Perceptor: Anicet Ramon Blanch Gisbert ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Doctorats industrials 2016. Empresa: Aigües de Barcelona, E.M.G.C.I.A., S.A.   Modalitat: 170 - Doctorats industrials   Institució: UB   Organisme: AGAU - Agčncia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)    Referčncia: 2016DI083
Id. GREC: 009347   Perceptor: Anicet Ramon Blanch Gisbert ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Prova de concepte per a la determinació quantitativa de colifags en aigües de bany. F2I-PoC_2016_001   Modalitat: 131 - Fons de prova de concepte, ajut de subcontractació d’activitats per afegir valor a un projecte tecnolňgic (FBG-BKC)   Institució: UB   Organisme: BOGI - Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona     Referčncia:
Id. GREC: 009259   Perceptor: Lorena Rodriguez Rubio ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Contracte del Programa Juan de la Cierva-Incorporació 2015   Modalitat: 058 - Investigadors Programa Juan de la Cierva. MEC.   Institució: UB   Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad    Referčncia: IJCI-2015-24795