Ajuts a la recerca (9 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 006669   Perceptor: Maria Angeles Manresa Presas ( Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient) Concepte: Ajuts per a la cooperació interuniversitŕria amb Brasil.(BOE 25.04.09). Aislamiento, caracterización de consorcios microbianos degradadores de hidrocarburos y prospección de genes en una genoteca metagenómica.   Modalitat: 063 - Ajuts per a la cooperació interuniversitŕria amb Brasil   Institució: UB   Organisme: MCNN - Ministerio de Ciencia e Innovación    Referčncia: PHB2006-0027-PC
Id. GREC: 001257   Perceptor: Magdalena Grifoll Ruiz ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Estada als Estats Units. Subprograma de perfeccionament per a doctors i tecnňlegs. (BOE 12-7-91).   Modalitat: 034 - Ajtus a la recerca per a estades de joves doctors estrangers a Espanya.   Institució: UB   Organisme: DGIE - Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Ministerio de Educación y Ciencia.     Referčncia:
Id. GREC: 001265   Perceptor: Josefa Martinez Martinez ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Estada als Estats Units. Subprograma de perfeccionament per a doctors i tecnňlegs. (BOE 12-7-91)   Modalitat: 034 - Ajtus a la recerca per a estades de joves doctors estrangers a Espanya.   Institució: UB   Organisme: DGIE - Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Ministerio de Educación y Ciencia.     Referčncia:
Id. GREC: 001843   Perceptor: Maria Pilar Diaz Lucea ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Estada a Cambridge (Gran Bretanya) (DOGC 28.8.1992)   Modalitat: 036 - Estades de recerca fora de Catalunya (BE)   Institució: UB   Organisme: CIRI - Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnolňgica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)     Referčncia:
Id. GREC: 005811   Perceptor: Maria Angeles Manresa Presas ( Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient) Concepte: Ajuts per a la cooperació interuniversitŕria amb Brasil. 2 becaris predoctorals. (BOE 18.1.07)   Modalitat: 063 - Ajuts per a la cooperació interuniversitŕria amb Brasil   Institució: UB   Organisme: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia     Referčncia: PHB2006-0038
Id. GREC: 002005   Perceptor: Magdalena Grifoll Ruiz ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Estada a USA. (BOE 13.1.1993)   Modalitat: 027 - Estades de professors espanyols en centres estrangers.   Institució: UB   Organisme: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia     Referčncia:
Id. GREC: 002320   Perceptor: Magdalena Grifoll Ruiz ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Estada a Gulf Breeze (USA). (4 mesos). DOGC 24-12-93   Modalitat: 036 - Estades de recerca fora de Catalunya (BE)   Institució: UB   Organisme: CIRI - Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnolňgica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)     Referčncia: