Ajuts a la recerca (16 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 004357   Perceptor: Jacob Gonzalez-solis Bou ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Atorgament d'ajuts per a la reincorporació de doctors a grups de recerca de Catalunya (RED). Renovació. (DOGC 29.1.2001)   Modalitat: 041 - Beques d'incorporació a Espanya. MEC I DURSI   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referčncia:
Id. GREC: 003755   Perceptor: Joan Real Orti ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Incorporació al projecte ENV4-CT97-0395 . (BOE 08-01-99)   Modalitat: 041 - Beques d'incorporació a Espanya. MEC I DURSI   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseńanza Superior e Investigación Científica    Referčncia:
Id. GREC: 006851   Perceptor: Carolina Sampera Trigueros ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Títol: Efectes de la repetició d'incendis sobre la riquesa de rčptils en una ŕrea protegida de la conca minera.   Modalitat: 065 - Ajuts per a la mobilitat interregional d'investigadors (AIRE-CTP)   Institució: UB   Organisme: AGAU - Agčncia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)    Referčncia: 2009CTP00012
Id. GREC: 006159   Perceptor: Gustavo Adolfo Llorente Cabrera ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Ajut al projecte:' Caracterización molecular del anfibio amenazado Rana pyrenaica endémico de los Pirineos, e implicaciones para su conservación'   Modalitat: 066 - Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnolňgic (ITT-CTP)   Institució: UB   Organisme: AGAU - Agčncia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)    Referčncia: 2007ITT00017
Id. GREC: 001390   Perceptor: Carolina Sampera Trigueros ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Borsa de viatge. (DOGC 9-9-91)   Modalitat: 037 - Borses de viatge a l'estranger. DURSI.   Institució: UB   Organisme: DEUN - Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya    Referčncia:
Id. GREC: 006003   Perceptor: Antonio Hernández Matías ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Contractació d'un tčcnic de suport a la recerca de la UB del Grup 1. Referčncia del grup de recerca consolidat : 2005SGR00744   Modalitat: 093 - Personal tčcnic de suport a la recerca de la Universitat de Barcelona   Institució: UB   Organisme: UBAR - Universitat de Barcelona     Referčncia:
Id. GREC: 002740   Perceptor: Luis De Jover Armengol ( Departament de Fonaments Clínics) Concepte: Organització del ISCEB-16, 16th Meeting of the International Society for clinical Biostatistics. CO94-0193. (BOE.18-04-95).   Modalitat: 007 - Organització de Congressos MEC.   Institució: UB   Organisme: DGIE - Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Ministerio de Educación y Ciencia.     Referčncia: