Ajuts a la recerca (14 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 003475   Perceptor: Carlos Ribera Almerje ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Atorgament d'una estada per a professors i investigadors de plantilla. (DOGC 22.12.97). Estada a Londres (Gran Bretanya). 6 mesos.   Modalitat: 036 - Estades de recerca fora de Catalunya (BE)   Institució: UB   Organisme: CURE - Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya    Referčncia:
Id. GREC: 003793   Perceptor: Carlos Ribera Almerje ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Acció integrada entre Espanya i França: HF1998-0209 (BOE 21-1-99)   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseńanza Superior e Investigación Científica    Referčncia:
Id. GREC: 003133   Perceptor: Carlos Ribera Almerje ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Estada al The Natural History Museum (Anglaterra).PR95-527   Modalitat: 027 - Estades de professors espanyols en centres estrangers.   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseńanza Superior e Investigación Científica    Referčncia:
Id. GREC: 006676   Perceptor: Miguel Angel Arnedo Lombarte ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lčncia ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2008.   Modalitat: 113 - Programa Icrea Academia   Institució: UB   Organisme: FICR - Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)    Referčncia:
Id. GREC: 001147   Perceptor: Marta Riutort Leon ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Estada a Oregon (USA) DOGC 30.6.1989   Modalitat: 036 - Estades de recerca fora de Catalunya (BE)   Institució: UB   Organisme: CIRI - Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnolňgica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)     Referčncia:
Id. GREC: 000713   Perceptor: Carlos Ribera Almerje ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Participació al 12čme. Congrčs Européen d'Arachnologie. DOGC 24.12.90   Modalitat: 037 - Borses de viatge a l'estranger. DURSI.   Institució: UB   Organisme: CIRI - Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnolňgica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)     Referčncia:
Id. GREC: 000837   Perceptor: Marta Riutort Leon ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Ajut al treball: 'Determinació de seqüčncies del RNA ribosňmic 185 per a l'anŕlisi filogenčtica dels Platihelmints'. DOGC 8.1.88   Modalitat: 035 - Ajuts a projectes de recerca d'investigadors joves. DURSI.   Institució: UB   Organisme: CIRI - Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnolňgica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)     Referčncia: