Ajuts a la recerca (24 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 004345   Perceptor: MIREIA GOMEZ ANGELATS ( Sense especificar) Concepte: Incorporació del projecte SAF99-0115 (BOE 16.1.2001). Renúncia el 1 de març del 2001.   Modalitat: 041 - Beques d'incorporació a Espanya. MEC I DURSI   Institució: UB   Organisme: MECU - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte    Referència:
Id. GREC: 003999   Perceptor: Marçal Pastor Anglada ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Atorgament d'ajuts dins del programa Gaspar de Portolà. Modalitat B (AGP). (DOGC 5.1.2000)   Modalitat: 036 - Estades de recerca fora de Catalunya (BE)   Institució: UB   Organisme: CURE - Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya    Referència:
Id. GREC: 004053   Perceptor: Marçal Pastor Anglada ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Acció integrada entre Espanya i Itàlia HI1999-0230 (BOE 28.1.2000)   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica    Referència:
Id. GREC: 003223   Perceptor: Marçal Pastor Anglada ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Beques i estades per a professors i investigadors de les universitats catalanes i dels centres públics de recerca de Catalunya. Estada a l' University of Wisconsin Madison , Madison (USA). Durada 3 mesos. (DOGC 20.11.96).   Modalitat: 036 - Estades de recerca fora de Catalunya (BE)   Institució: UB   Organisme: CURE - Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya    Referència:
Id. GREC: 006994   Perceptor: Marçal Pastor Anglada ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora 2010.   Modalitat: 100 - Ajuts en el marc del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora   Institució: UB   Organisme: UBAR - Universitat de Barcelona     Referència:
Id. GREC: 007047   Perceptor: Marçal Pastor Anglada ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Purines 2010: Adenine nucleosides and nucleotides in biomedicine   Modalitat: 121 - Ajuts per a l'organització de reunions científiques   Institució: UB   Organisme: UBAR - Universitat de Barcelona     Referència:
Id. GREC: 006838   Perceptor: Marçal Pastor Anglada ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Ajut per a l'organització d'accions mobilitzadores 2009 (ARCS-DGR), segon termini.Títol: Purines 2010- Adenine Necleosides and Nucleotides in Biomedicine.   Modalitat: 032 - Organtizació d'accions mobilitzadores DURSI. ARCS   Institució: UB   Organisme: AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)    Referència: 2009ARCS200124