Ajuts a la recerca (10 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 004610   Perceptor: Maria Carmen Auladell Costa ( Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia) Concepte: Atorgament d'ajuts dins del Programa de cooperacióCientífica amb Iberoamérica. Renovació. (BOE 26.12.2001)   Modalitat: 020 - Varis   Institució: UB   Organisme: MAEX - Ministerio de Asuntos Exteriores    Referència:
Id. GREC: 004748   Perceptor: Maria Carmen Auladell Costa ( Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia) Concepte: Atorgament d'Ajuts dins del Programa de cooperació científica amb Iberoamèrica 2002 (BOE 27.11.2002)   Modalitat: 027 - Estades de professors espanyols en centres estrangers.   Institució: UB   Organisme: MAEX - Ministerio de Asuntos Exteriores    Referència:
Id. GREC: 004065   Perceptor: Maria Carmen Auladell Costa ( Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia) Concepte: Projecte de recerca conjunt (primera sol.licitud) Programa de Cooperació Científica amb Iberoamèrica(BOE 1.2.2000)   Modalitat: 027 - Estades de professors espanyols en centres estrangers.   Institució: UB   Organisme: MECU - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte    Referència:
Id. GREC: 006254   Perceptor: Ester Verdaguer Cardona ( Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia) Concepte: Ajut postdoctoral dins del Programa Beatriu de Pinós (BP), Modalitat B1. 2007 (DOGC 04.05.2009)   Modalitat: 075 - Ajuts postdoctorals dins del Programa Beatriu de Pinós (BP)   Institució: UB   Organisme: AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)    Referència: 2007BP-B100095
Id. GREC: 005962   Perceptor: MARC YESTE VELASCO ( Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica) Concepte: Contracte TECNIC CIBER   Modalitat: 094 - Contractes CIBER   Institució: UB   Organisme: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia     Referència: PJDG 7730 CB06/05/0024
Id. GREC: 002664   Perceptor: Maria Carmen Auladell Costa ( Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia) Concepte: Estada a Paris (França). 1 mes. (DOGC 30.12.94)   Modalitat: 036 - Estades de recerca fora de Catalunya (BE)   Institució: UB   Organisme: CURE - Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya    Referència:
Id. GREC: 002133   Perceptor: Maria Carmen Auladell Costa ( Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia) Concepte: Estada a Lausanne (Suïssa).3 mesos. (DOGC 16.7.93)   Modalitat: 036 - Estades de recerca fora de Catalunya (BE)   Institució: UB   Organisme: CIRI - Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)     Referència: