Ajuts a la recerca (37 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 004901   Perceptor: Francesc Villarroya Gombau ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Atorgament d'ajuts per a la creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques (XT). Renovació   Modalitat: 048 - Xarxes temàtiques i xarxes de Referència. DURSI   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referència:
Id. GREC: 004964   Perceptor: EMMANUEL CHEVILLOTTE ( Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia)) Concepte: Atorgament d'ajuts per a professors i investigadors visitants (PIV). Modalitat A. 2003PIVA00016   Modalitat: 045 - Estades Professors visitants PIV (Generalitat de Catalunya) i PVI de la UB   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referència:
Id. GREC: 004257   Perceptor: Francesc Villarroya Gombau ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Realització de la recerca: 'Alteraciones de la expresión génica...'   Modalitat: 020 - Varis   Institució: UB   Organisme: FIPS - Fundación para la investigación y la prevención del Sida en España (FIPSE).    Referència:
Id. GREC: 004372   Perceptor: Francesc Villarroya Gombau ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Acció integrada entre Espanya i França Renovació. HF-1999-0044   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica    Referència:
Id. GREC: 004567   Perceptor: Francesc Villarroya Gombau ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Atorgament d'ajuts per a la creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques (XT). Renovació. 2001XT00001   Modalitat: 048 - Xarxes temàtiques i xarxes de Referència. DURSI   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referència:
Id. GREC: 003435   Perceptor: Francesc Villarroya Gombau ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Atorgament d'un ajut per a la Xarxa Temàtica: 'Biogènesi i patologia mitocondrial'. (DOGC 30.12.97)   Modalitat: 048 - Xarxes temàtiques i xarxes de Referència. DURSI   Institució: UB   Organisme: CURE - Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya    Referència:
Id. GREC: 003946   Perceptor: GEMMA SOLANES GARCIA ( Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia)) Concepte: Incorporació al projecte PM1998-0188. Període 1.11.1999/30.10.2001. Renovació.   Modalitat: 041 - Beques d'incorporació a Espanya. MEC I DURSI   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica    Referència: