Ajuts a la recerca (18 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 004673   Perceptor: Jose Maria Argiles Huguet ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Acció integrada entre Espanya i Itàlia. HI2001-0027. (BOE 4.7.2002)   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: MPRE - Ministerio de la Presidencia     Referència:
Id. GREC: 004098   Perceptor: Jose Maria Argiles Huguet ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Ajuts per a Accions Integrades (ACI) (DOGC 16.2.2000)   Modalitat: 020 - Varis   Institució: UB   Organisme: CURE - Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya    Referència:
Id. GREC: 003287   Perceptor: Jose Maria Argiles Huguet ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Acció Integrada Hispano-Italiana HI1996-0049 (BOE 12/07/1996)   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica    Referència:
Id. GREC: 001323   Perceptor: Jose Maria Argiles Huguet ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Organització del curs:'Nutrició i càncer. Aspectesmoleculars'. (DOGC 29-7-91).   Modalitat: 020 - Varis   Institució: UB   Organisme: CIRI - Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)     Referència:
Id. GREC: 001327   Perceptor: Francisco Javier Lopez Soriano ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Ajuts per a la publicació de treballs científics en revistes estrangeres. (DOGC 5-8-91).   Modalitat: 020 - Varis   Institució: UB   Organisme: CIRI - Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)     Referència:
Id. GREC: 001467   Perceptor: Jose Maria Argiles Huguet ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Ajut al projecte:' New peptide nutrients fortuitical care: large-scale synthesis and nutritional effectiveness'. Programa SCIENCE. (DOGC 23.10.91)   Modalitat: 039 - Ajuts per a la preparació de projectes per la CEE. DURSI.   Institució: UB   Organisme: CIRI - Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)     Referència:
Id. GREC: 001553   Perceptor: Jose Maria Argiles Huguet ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Participació al 3 International workshop on cytokines. (DOGC 3.1.92)   Modalitat: 037 - Borses de viatge a l'estranger. DURSI.   Institució: UB   Organisme: DEUN - Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya    Referència: