Ajuts a la recerca (22 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 006187   Perceptor: Alejandro Aguilar Vila ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Atorgament d'un ajut de la convocatňria del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora 2007   Modalitat: 100 - Ajuts en el marc del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora   Institució: UB   Organisme: UBAR - Universitat de Barcelona     Referčncia:
Id. GREC: 001614   Perceptor: Luis Cardona Pascual ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Ajut al treball: 'Reclutament de la ictiofauna marina a les llacunes del delte de l'Ebre'. (DOGC 24.1.92)   Modalitat: 035 - Ajuts a projectes de recerca d'investigadors joves. DURSI.   Institució: UB   Organisme: CIRI - Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnolňgica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)     Referčncia:
Id. GREC: 001697   Perceptor: Alejandro Aguilar Vila ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Acció integrada hispano-britŕnica sobre 'Efectos de la epizootia en la población del delfín listado del Mediterráneo Occidental'   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia     Referčncia:
Id. GREC: 001785   Perceptor: Luis Cardona Pascual ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Borsa de viatge a Tel-Aviv (Israel). DOGC 3.7.1992   Modalitat: 037 - Borses de viatge a l'estranger. DURSI.   Institució: UB   Organisme: DGUN - Direcció General d'Universitats. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya    Referčncia:
Id. GREC: 002561   Perceptor: Maria Asuncion Borrell Thio ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Ajuts per facilitar la incorporació definitiva a doctors espanyols.RED.(DOGC 18.11.94)   Modalitat: 041 - Beques d'incorporació a Espanya. MEC I DURSI   Institució: UB   Organisme: CIRI - Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnolňgica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)     Referčncia:
Id. GREC: 002067   Perceptor: Alejandro Aguilar Vila ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Acció integrada hispano-italiana: 'Efectos de los contaminantes químicos en el delfín listado del Mediterráneo'. 10A   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia     Referčncia:
Id. GREC: 000099   Perceptor: Alejandro Aguilar Vila ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Organització 'Cuarta Conferencia Anual de la European Cetacean Society'   Modalitat: 007 - Organització de Congressos MEC.   Institució: UB   Organisme: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia     Referčncia: